fbpx

Integritetspolicy & cookies

Vi på Säkra Dig är naturligtvis måna om er personliga integritet

Därför bryr vi oss om hur era personuppgifter hanteras. Vi samlar in och använder era uppgifter med försiktighet och ansvar i samband med de produkter och tjänster som vi erbjuder. Läs mer här nedan.

Om cookies

”En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.” (hämtad från PTS.se)

Läs vår integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi, Josa Invest AB ”Säkra dig” med organisationsnummer 559154-2534 (”Josa”, ”vi, ”vår” etc), värnar om våra kunders och potentiella kunders integritet och har därför upprättat denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) som beskriver vad vi gör med dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

Som dina personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person.

Personuppgifter behandlas i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Detta innebär att det ställs höga krav på oss, båda internt och externt, avseende det sätt på vilket vi behandlar personuppgifterna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom via e-post med användande av e-postadressen kundtjanst@sakradig.nu.

1 – UPPGIFTER OM DIG SOM INTE ÄR KUND HOS OSS

Viss del av vår försäljningsverksamhet består av försäljning via telefonen. Vi följer de etiska riktlinjer som finns för telefonförsäljning och vi kontrollerar alltid uppgifter som vi har fått mot ”NIX-registret” om inte medgivande för påringning finns.

Om du inte vill bli uppringd specifikt av oss så kan vi föra in dig i vårt eget register över personer som inte vill bli kontaktade av oss (”DNC-registret”). Av säkerhetsskäl kan inte våra försäljare föra in dig i detta register utan du måste kontakta vår kundtjänst för detta. Vi för ett sådant register baserat på ditt samtycke och kommer att bevara registret till dess du självmant begär att bli borttagen. Registret är kopplat till ditt telefonnummer så om du byter telefonnummer är det möjligt att vi ringer upp dig igen, du måste i sådant fall åter begära att bli införd i DNC-registret.

1.1 – Vilka uppgifter har vi?

Vi får följande information från våra samarbetspartners respektive leverantörer av listor på telefonnummer som kan användas för marknadsföring per telefon (så kallade ”TM-Leads”):

Ditt namn,

Ditt telefonnummer,

Din adress samt,

i vissa fall, din e-postadress

födelsedatum och, i vissa fall, personnummer

1.2 – Varifrån har vi fått uppgifterna?

Om vi ringer upp dig utan att du tidigare har kontaktat oss, till exempel genom mail eller formulär på vår hemsida, har vi fått dina uppgifter från en av de två följande källorna:

a) Ditt eget lämnande av dessa till en av våra samarbetspartners a i samband med en onlinetävling, undersökning, kampanjerbjudande eller liknande, hos våra samarbetspartners, eller om delandet av dina uppgifter i övrigt framgår av villkoren hos någon av våra samarbetspartners. Vi informerar dig alltid i samtalet om i vilken specifik tävling, undersökning eller liknande som du lämnat ditt telefonnummer.

b) Inköp/inhyrning av listor med telefonnummer från en leverantör at TM-Leads. I dessa fall vet våra försäljare inte vilken leverantör vi har använt i det specifika fallet. För att få denna information ber vi dig kontakta kundtjänst.

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och leverantörer av TM-Leads och att dessa har samlat in dina uppgifter på ett korrekt sätt. Om du misstänker att något inte har gått rätt till ber vi dig kontakta oss för utredning och åtgärd.

1.3 – Vad gör vi med uppgifterna?

Uppgifterna används endast i syfte att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Vi säljer aldrig vidare uppgifterna eller delar dem med någon annan än våra underleverantörer (till exempel lägger vi in uppgifterna i ett automatiserat system som hanteras av en extern part).

1.4 – Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att bedriva marknadsföring (artikel 6.1.f).

2 – UPPGIFTER OM DIG SOM ÄR KUND HOS OSS

2.1 – Vilka uppgifter har vi?

2.1.1 – Alla kunder

Lite beroende på vilka av våra tjänster du använder har vi olika uppgifter. För alla våra kunder har vi följande uppgifter:

• För- och efternamn

• Personnummer

• Adress

• Kundnummer

• Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)

• Betalningsuppgifter (exv uppgift om autogiro, bankkontonummer, betalningshistorik)

• Eventuella anteckningar från kundtjänst.

2.1.2 – Brandskyddskunder

Om du använder vår brandsskyddstjänst kan du ange personer vi ska kontakta vid larm om vi inte får tag på dig (t.ex. familjemedlemmar, grannar eller vänner). Vi behandlar inte de här uppgifterna för egen räkning och du kan själv hela tiden redigera eller ta bort informationen. Vi är därför inte personuppgiftsansvariga för den här behandlingen.

Om kunden är ett företag är kunden personuppgiftsansvarig för denna behandling och vi är personuppgiftsbiträde, om kunden är privatperson är personuppgiftslagstiftningen normalt inte alls tillämplig på behandlingen.

2.1.3 – ID-skyddskunder

Om du använder vårt ID-skydd använder vi ditt personnummer för att inhämta information om sådant som tyder på ID-kapning från kreditupplysningsföretag (”Upplysningsdata”). Vi kommer då att ta emot bland annat kreditupplysningsinformation (vem som begärt kreditupplysningen och när, vi ser aldrig hela kreditupplysningen och aldrig någon information om din kreditvärdighet) i syfte att visa den för dig. Vi använder inte den här informationen till något annat.

Vi inhämtar uppgifter från Creditsafe och Bisnode som i sin tur inhämtar data från andra allmänt tillgängliga register.

2.1.4 – Spärrservicekunder

Är du spärrservicekund behandlar vi sådana uppgifter som du tillhandahåller för att möjliggöra spärr, sådana uppgifter omfattar:

Avseende kort

Namn på kortinnehavare

Uppgift om kortutgivare

Typ av kort (bankkort, kreditkort, bibliotekskort etc)

Kontrollsiffra för kort (normalt kortnumrets fyra sista siffror)

Avseende mobila enheter (t.ex. telefoner och surfplattor)

Namn och personnummer på ägare

Telefonnummer och operatör

IMEI-nummer

2.1.5 – Skyddsdekalskunder

En skyddsdekal är en dekal med ett unikt ID-nummer. ID-numret kan, sett för sig självt, inte identifiera dig. Det är bara vi och du som känner till vilka ID-nummer dina dekaler har.

2.2 – Varifrån har vi fått uppgifterna?

Bortsett från upplysningsdata, som vi inhämtar från kreditupplysningsföretag, och ID-numret på dina dekaler som vi genererar själva, kommer informationen alltid från dig själv.

I vissa fall använder vi autentisering genom en tredjepart, till exempel BankID. Vi kan också komma att ta kreditupplysningar på dig eller inhämta uppgift om din folkbokföringsadress från allmänt tillgängliga källor i syfte att administrera fakturor och betalning.

2.3 – Vad gör vi med uppgifterna och med vilken laglig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla den eller de tjänster som du har beställt (artikel 6.1.b i GDPR)